AKTUALNOŚCI

PAC VII - Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny Progress Accounting Competition VII

 

ETAP II

Obejmuje on zagadnienia związane z :

- Ustawa o rachunkowości

- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Prawo gospodarcze


ETAP III

Obejmują one zagadnienia z poprzedniego etapu oraz:

- Analiza wskaźnikowa

- Rachunek kosztów

- Prawozdawczość

- Podatek dochodowy od osób prawnych


ETAP IV

Obejmują one zagadnienia z poprzednich etapów oraz:

- MSR/MSSF

- Elementy rachunkowości zarządczej

- Ustawa o biegłych rewidentach

- Ustawa o VAT