PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

 

 

Citi to wiodąca globalna instytucja finansowa, działająca dla 200 milionów klientów w ponad 160 krajach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych. Oferuje swoim klientom innowacyjne i zaawansowane usługi finansowe z obszaru bankowości transakcyjnej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami oraz usług maklerskich.

Citi Service center Poland (CSC Poland) to sieć centrów serwisowych na całym świecie, świadczących wysokiej jakości usługi innym podmiotom z grupy Citi. Citi Service Center Poland obecnie zatrudnia ponad 3,8 tys. wysoce wykwalifikowanych pracowników w trzech lokalizacjach: w Warszawie, Olsztynie i Łodzi.

CSC Poland obsługuje ponad 90 krajów z Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk oraz Australii. Pracownicy Citiposługują się na co dzień 27 językami, pracując przy międzynarodowych projektach.

 

 

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i obecnie realizowany jest na 125 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Misją Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi.

Chcemy być największym Programem edukacyjnym w Polsce kreującym nową jakość współpracy biznesu ze szkolnictwem wyższym.
Naszymi celami jest:

  budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości

  rozwój ekonomii społecznej

  inspirowanie działań nauka-biznes-finanse

  udział w realizacji celów rządu polskiego –łączenie nauki z biznesem

  wzmocnienie, kreowanie wizerunku instytucji finansowych

  wsparcie w procesach sukcesji w małych i dużych przedsiębiorstwach

  stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów

  pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki

  skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki

  zapewnienie efektywnego, o wysokiej jakości, przekazu merytorycznego

 

 

 

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń - zysk netto na poziomie 3,7 miliarda złotych stawia Grupę PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju, a także wśród najbardziej efektywnych instytucji ubezpieczeniowych na rynku europejskim.

PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

 

 

Tate & Lyle jest notowanym na giełdzie londyńskiej globalnym dostawca składników i rozwiązań dla branży żywności i napojów, jak również dla innych gałęzi przemysłu. Globalny zasięg firmy zapewnia ponad 30 zakładów produkcyjnych działających na całym świecie. Tate & Lyle prowadzi działalność poprzez dwie jednostki biznesowe: Speciality Food Ingredients (Składniki Specjalne) oraz Bulk Ingredients (Składniki Masowe) wspierane przez pion Innovations and Commercial Development (Innowacje i Rozwój Handlowy).

 

GSS jako Global Shared Services Sp zo.o czyli Centrum Usług Wspólnych w Łodzi mieści się w centrum Łodzi w budynku Sterlinga Business Center. GSS zapewnia efektywne i skuteczne wsparcie dla działań biznesowych Tate & Lyle poprzez globalne usługi finansowe związane z obsługa transakcji i procesów finansowych, a także poprzez usługi ISIT; HR i dział Zakupów oraz Customer Service.

Obecnie zatrudniamy ponad 270 pracowników sprawnie posługujących się językiem angielskim, a także językami włoskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, tureckim, czeskim, słowackim, bułgarskim.

Dla swoich pracowników zapewniamy wszechstronne możliwości rozwojowe (kursy księgowości; studia podyplomowe; kursy ACCA, CIMA; dokształcanie językowe), a także szeroki wachlarz aktywności dodatkowych (akcje charytatywne; zespoły: First Aid; Emergency; Eco; Active; Media).

 

Partnerzy główni

  • image
  • image
  • image
  • image

Partnerzy merytoryczni

  • image
  • NZB
  • image
  • image